فرآیند دو مرحله ای چگونه کار می کند؟


سرمایش دو مرحله ای که با نام سرمایش آدیاباتیک مستقیم/غیر مستقیم نیز شناخته می شود از دو مرحله خنکی غیر مستقیم تبخیری و خنکی مستقیم تبخیری جهت برودت هوا استفاده می کند. در مرحله اول هوا به وسیله مبدل حرارتی که آب در آن جریان دارد بدون افزایش رطوبت خنک می شود. در این مرحله پیش سرمایش انجام می شود. به دلیل اینکه رطوبتی به هوا اضافه نشده است هم دمای حباب خشک و هم دمای حباب تر هوا کاهش می یابد. در مرحله دوم هوای خنک و خشک مرحله اول با عبور از پد سلولزی و در تماس مستقیم با آب بیشتر و تا دمایی زیر دمای حباب تر محیط کاهش می یابد. در نتیجه هم دمای پایین تری نسبت به فرایند تک مرحله ای به دست می آید و هم رطوبت در خروجی به اندازه یک فرآیند مستقیم نیست.

بدون دسته بندی

آموختنآموزشمقالهوردپرس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *